Voor de buurt

– We proberen de veiligheid rond scholen te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, zoals zorgen voor een goede parkeerplaats en een veilige doorstroom met het halen en brengen van de kinderen.

– Veilige Verkeer Cranendonck kijkt waar het nodig is om 30km zones aan te leggen.

– Veel bewoners van het AZC zijn nog niet bekend met de Nederlandse verkeersregels, daarom organiseren we voor deze doelgroep verkeerslessen.

– In samenwerking met de politie houden we snelheidscontroles.