Voor automobilisten

Het verkeer wordt steeds drukker en complexer. Veel automobilisten komen weleens in lastige verkeerssituaties terecht.

– Jaarlijks organiseren we een opfrisavond over de (nieuwe) verkeersregels en tekens.

– Om de situaties bij scholen veilig te houden plaatsen we na de zomervakantie spandoeken met de tekst “De scholen zijn weer begonnen”.

– Het is mogelijk om gevaarlijke situaties te melden. Dit kan via “Participatiepunt VVN”. (https://participatiepunt.vvn.nl/)