Voor kinderen

Wij, van Veilig Verkeer Cranendonck zetten ons in om kinderen op een veilige manier deel te laten nemen aan het verkeer. Dit doen we door een aantal projecten en activiteiten.

– Bij scholen kunnen vaak gevaarlijke situaties ontstaan. Wanneer de zomervakantie voorbij is waarschuwen we automobilisten door spandoeken met de tekst “De scholen zijn weer begonnen” te plaatsen.

– Om ervoor te zorgen dat kinderen veilig over kunnen steken bij de school zorgen we voor verkeersbrigadiers.

– Een veilige fiets is belangrijk. We bezoeken scholen om fietskeuringen te houden.

– We organiseren het praktijkgedeelte van het verkeersexamen.

– We geven voorlichting op scholen, door bijvoorbeeld een vrachtwagen te laten komen, zodat kinderen door de dode hoekspiegel kunnen kijken.