Bestuur

Het bestuur van VVN Cranendonck bestaat uit 3 leden. Graag zouden we ons bestuur willen uitbreiden. Zie vacature.

Samenstelling van het afdelingsbestuur

Voorzitter: Dhr. Kees Oerlemans

Secretaris: Mw. Tabitha Dietvorst

Penningmeester: Dhr. Gerárd Vlassak

Het bestuur van de VVN afdeling Cranendonck vergadert regelmatig, eens in de 6 weken, over de uitvoering van haar verkeersactiviteiten en – projecten. Elk jaar wordt er een werkplan geschreven naar de gemeente waar onze voorgenomen projecten en activiteiten worden uitgewerkt.