VVN Cranendonck

Verkeersveiligheid staat bij VVN bovenaan.

Afdeling Cranendonck van Veilig Verkeer Nederland heeft sinds april 2011 een doorstart gemaakt. Wij hebben meer bekendheid gekregen via PR in de media en zeker door diverse activiteiten en projecten die we hebben georganiseerd.

 Het doel is steeds het bevorderen van de verkeersveiligheid en het uitvoeren van verkeersveiligheid projecten em activiteiten in het kader van het verkeer. We werken nauw samen met de landelijke vereniging. Maar ook de gemeente, scholen, politie, buurt of andere organisaties zijn hier actief bij betrokken. Over de verkeersactiviteiten wordt via persberichten melding gemaakt in de plaatselijke weekbladen. Maar ook gebruiken we andere bronnen die voorhanden zijn, soms gericht op een doelgroep zoals bv de ouderenbond enz. Ook zal de website van VVN afdeling Cranendonck hiertoe bijdragen.

Dit alles heeft ten doel om in onze gemeente en omliggende streken de belangrijkheid van verkeersveiligheid in Cranendonck te benadrukken.

Onmisbaar hierbij zijn ook de vrijwilligers waar we een beroep aan kunnen doen bij het organiseren of uitvoeren van diverse projecten of activiteiten.